เหตุที่คุณต้องเที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทย

การเที่ยวทั่วไทยคือเป็นการกระจายรายได้สู่สถานที่ต่างๆ ที่คุณไม่เคนเห็น และแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีมากมาย ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทางศาสนาเช่นวัดวาอาราม ต่างที่มีเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก หรือเป็นโบสต์คริสต์ และสถานที่ที่แนะนำอีกอย่างคือแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเส้นนี้เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน เพราะว่าการสร้างเมืองหลวงหรือการเดินทางในอดีตที่เราสร้างเมืองหลวงติดกับแม่น้ำเพื่อจะอาศัยแม่น้ำเป็นเส้นทางการค้าขาย เส้นทางการคมนาคม ดังจะเห็นได้จากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่คนไทยเราเดินทางกันทางน้ำเป็นอันมาก

การเดินทางเที่ยวทั่วไทย โดยล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เราเดินทางได้ตั้งแต่ ท่าน้ำเอเชียทิค ไปจนถึงปากเกร็ดเลยทีเดียว ทำให้เราได้เห็นการดำเนินชีวิต สถานที่ต่างๆ ที่ตั้งอยู่รอบแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบางครั้งหากว่าเราถูกใจเราจะขึ้นฝั่งไปเที่ยวต่อก็ได้

เช่นขึ้นไปเที่ยวที่ท่าน้ำนนท์ เที่ยวจังหวัดนนทบุรีที่มีผลไม้อย่างทุเรียนนนท์ หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีที่มีความเป็นเมืองที่ทันสมัยเช่นเดียวกับกรุงเทพเหมือนกัน เพราะว่ามีห้างสรรพสินค้ามากมาย ทั้งเซ็นทรัล เวสต์เกต,ราชพฤกษ์, เป็นต้น

แต่ว่าหากจะล่องเรือออกอ่าวไทย ไม่มีเรือให้บริการเพราะว่าการเดินทางออกอ่าวไทยจะเกิดคลื่นลมแรงและส่วนมากบริเวณอ่าวไทยจะเป็นสถานที่ที่ชาวประมง มาจับปลากัน ทำให้เกิดการค้าขายและเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่าน

เที่ยวทั่วไทยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเรื่องที่โรแมนติก หากว่าขึ้นเรือที่ให้บริการเรื่องอาหารเครื่องดื่มด้วยก็จะแพงเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าคุ้ม